ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ดูผลคะแนนสอบ

ดูผลคะแนนสอบ
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้ใช้งานเมนู "ดูผลคะแนนสอบ"